ČARODĚJNICE - Jeřišno
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI - KD Jeřišno
MIKULÁŠSKÁ MAŠKARNÍ PÁRTY - KD - Jeřišno
PLÁNOVANÉ AKCE PRO ROK 2018
30. 04. 2018
29. 09. 2018
24. 11. 2018
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu či zrušení akce
Tyto vypsané akce jsou fixní a tradiční. Spolek pořádá mnoho dalších různých akcí, během roku, o kterých se dozvíte na našem Facebooku